Dokumenty - archiv
Nahoru

Dokumenty

Podnět k odstranění nedostatků biologického hodnocení (1)

Doplnění připomínek ke správnímu řízení (1)

Odborné vyjádření dr. Vyhnálka. (1)

Odpověď KÚ-JK na opětovné podněty (1)

Podmínky sdružení pro toleranci těžby v lomu Ktiš (1)

Otevřený dopis PRKu zastupitelům obce Ktiš (1)

Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva obce Ktiš (2)

Zjištění kontrolního výboru obce ze dne 25. 7. 2011 (1)

Povolení k provedení stavby Rybník Dobročkov (1)

Žádost o vznesení námitky proti zápisu. (1)

Stížnost Ministerstvu vnitra na projednání podnětu (1)

Opětovné podání připomínek a podnětu ke zrušení EIA (1)

Odpovědi Ministerstva vnitra (3)

Odpovědi Ministerstva životního prostředí (2)

Odpovědi KÚ - JK na připomínky k EIA (1)

Odpověď Senátu Parlamentu ČR na petici občanského sdružení Olšina (1)

Otevřený list MUDr Miroslava Krejčího zastupitelům obce Ktiš (1)

Zápis ze schůze výboru 24.9.2011 (1)

Znalecký posudek o vlivu lomu na hodnotu nemovitostí (1)

Podnět na Ministerstvo životního prostředí ČR (1)

Podnět na Ministerstvo vnitra ČR - včetně příloh (8)

Vyjádření k oznámení záměru „Těžba granátických migmatitů v lomu Ktiš“ (1)

Správní řízení - rybník Dobročkov (1)

Správní řízení o povolení hornické činnosti (9)

Oznámení o uzemním řízení k zalesnění (1)

Odvolání proti usnesení o termínech1 (1)

Odvolání proti usnesení o termínech2 (1)

Dopis BÚ o individuálním zdraví (1)

Podnět na zamítnutí žádosti (1)

Odpověď ŽP MÚ Prachatice na podnět o biologickém hodnocení (1)

Laboratorní zpráva Krákorka (1)

Protokol o zkoušce Krákorka (1)

Rozhodnutí OBÚ o zrušení usnesení o termínech (1)

Odvolání proti zrušení termínů (1)

Smlouva o nájmu obecního pozemku v DP Ktiš (1)

Návrh nájemní smlouvy od pana Hrona (1)

Zahájení správního řízení na kytky (1)

Přihláška sdružení ke správnímu řízení na kytky (1)

Informace o průběhu správního řízení na kytky (1)

Rozhodnutí OBÚ o zastavení správního řízení (1)

Správní řízení na vyjímku ze zákazu pro kytky (3)

Rozhodnutí o udělení výjimky (1)

Aktualizovaný plán těžby v DP Ktiš (1)

Powered by Phoca Download