Hlubinné úložiště jaderného odpadu v číslech PDF Tisk Email

Pro lepší představu o hlubinném úložišti jaderného odpadu (HÚ) jsme se pokusili vybrat ze všech nám dostupných pramenů čísla, která charakterizují tuto obrovskou stavbu.
Protože údaje pocházejí z různých zdrojů a my nejsme schopni si všechny tyto zdroje ověřit, předem se omlouváme za případné zkreslení.

Časový harmonogram budování úložiště:
r. 2018 – stanovení hlavní a záložní varianty
r. 2025 – definitivní stanovení hlavní lokality a bezpečnostní povolení pro hlavní lokalitu
r. 2030 – začátek stavebních prací, vybudování podzemní laboratoře
r. 2050 – výstavba hlubinného úložiště
r. 2065 – zahájení provozu HÚ
r. 2195 – naplnění skladovací kapacity a uzavření úložiště

Provoz úložiště je stanoven na 130 let, bezpečnost na 100 tisíc let.
Toto číslo je za hranicí lidské představivosti a představuje naprosté sci-fi.
Pro srovnání: před tisíci lety vládl na území ČR kníže Oldřich, před 10 tisíci lety vznikl Lamanšský průliv a před 45 tisíci lety se po Evropě začínal šířit druh Homo sapiens. Před 100 tisíci lety žil pravděpodobně někde v Africe společný předek národů celého světa.

Nadzemní rozloha: 11,26 ha
Podzemní rozloha: 440 ha, 76 km chodeb
Kapacita: 5880 úložných kontejnerů pro vyhořelé jaderné palivo a 2990 kontejnerů pro radioaktivní odpad
Celkový výlom v podzemí: 2,85 mil. m3 rostlé horniny
Maximální objem zemních prací: 1,55 mil. m3
Celkový instalovaný el. výkon: 29,7 MW
Plánovaný počet zaměstnanců: 350-400
Odhadované náklady na stavbu: 95 mld. Kč

Odhadované náklady na stavbu HÚ neustále rostou. Z původních 47 mld. Kč na současných 95 mld. Kč. Vzhledem ke zkušenostem ze Švédska, které je v přípravě budování hlubinného úložiště nejdál, lze předpokládat, že poslední částka ještě výrazně vzroste. Domníváme se, že podstatná část těchto nákladů by měla být započítána do nákladů na uvažované rozšíření elektrárny Temelín o 3. a 4. blok.

Kompenzace pro obce za geolog. průzkum: paušálně 600 tisíc korun plus 30 haléřů za m2 plochy průzkumného území, maximálně 4 mil. Kč/rok.
Náklady na provedení geolog. průzkumu lokality Kraví Hora: 700 mil. Kč
Náklady na geolog. průzkumy a na stavbu HÚ se mají hradit z tzv. jaderného účtu. Na tento účet odvádí ČEZ jako provozovatel jaderných elektráren 50 Kč/MWh vyrobené el. energie z jádra a všichni producenti jaderného odpadu odvádějí 27 318 Kč/200 l sud. Současný stav účtu, který spravuje ministerstvo financí, je 18,353 mld. Kč.
Produkce jaderných odpadů v ČR: 450 t/rok

Na závěr ještě uvádíme seznam 7 vytipovaných lokalit:

Jihočeský kraj
Čihadlo: Lodhéřov, Světce, Pluhův Žďár
Magdaléna: Jistebnice, Nadějkov, Božetice

Plzeňský kraj
Březový potok: Chanovice, Velký Bor, Pačejov, Kvášovice, Olšany, Maňovice

Plzeňský a Ústecký kraj
Čertovka: Blatno, Lubenec, Tis u Blatna, Žihle

Vysočina
Hrádek: Rohozná, Dolní Cerekev, Cejle, Hojkov, Milíčov, N. Rychnov
Horka: Hodov, Rohy, Oslavička, Budišov, Nárameč, Vlčatín, Osová

Vysočina a Jihomoravský kraj
Kraví hora: Bukov, Věžná, Střítež, Mor. Pavlovice, Drahonín, Olší a Sejřek

K těmto vybraným lokalitám by se mohly připojit i další. Ve hře jsou Boletice a obce poblíž jaderných zařízení, jako jsou elektrárny Dukovany a Temelín. Ve všech obcích ve vybraných lokalitách se konala místní referenda s negativním výsledkem.